Anomalous Forms: Mono Protan Deutan Tritan

GeenStijl

Tendentieus, Ongefundeerd en Nodeloos Kwetsend

Huiscortoonist wint derde plek Inktspotprijs 2016

wirschafe1068.jpgWel verdomme. Bedankt, Cortès. Zijn we ineens in één klap van stijlloos naar salonfähig. Jarenlang elke prijs geweigerd en daar ook nog lekker puberaal pedant en blasé over gedaan, pakt onze huiscartoonist doodleuk de derde prijs bij de Inktspotprijs 2016. Uit 100 inzendingen! Terwijl die hier in een oud topic van Bertje nog honend genoemd wordt in een WC Eend-opsomming. Wat moeten we nou? Je feliciteren of zo? Je vergoedingen omhoog gooien zeker? Bespreekbaar hoor, maar alleen als er een contractuele toevoeging 'Neemt geen prijzen meer aan van vreemden' in opgenomen wordt. Man man man. Je bent ons nu wel een goed krat Spaanse kwaliteitspils verschuldigd, dunkt ons. Met je prijs. En je glunderende harses. Feli's man. Welverdiend voor iemand die dit jaar de dappere keus gemaakt heeft om fulltime tekenmeester te worden. Omdat je het kan. Winnende prent hierboven. Komt uit dit topic. Eerste prijs gaan naar iets dertien in dozijnerigs van Peter van Straaten. Juryrapport hierrr. Meer Cortoons daarrr. *plop* Lees verder Van Rossem | 27-09-16 | 17:27 | Link | 0 reacties

Ambtenarenjargon. Voor u vertaald in mensentaal

topicambtenarenblabla.gifAmbtelijk gelul, daar wordt niemand blij van. 's Lands universiteiten leveren jaarlijks duizenden Femkes en Jaspers af die de rest van hun leven alleen maar ondoorgrondelijke taalgezwellen produceren in een baaierd van klankborden en stuurgroepen. Vooral het onderwijs wordt geplaagd door onderwijsmanagers die regel 1 van goed lesgeven - duidelijk zijn - nog niet helemaal onder de knie hebben. Vandaar dat we maar weer even een random plan (toevallig over ongelijkheid in het onderwijs) even de geenstijl-o-lizer hebben gehaald. Heldere communicatie werkt, mensen. Bron in ambtelijk zwart, leesbare vertaling in stijlloos roze

OPLOSSINGSRICHTINGEN
"Ideetjes"

In hun brief geven de partijen aan welke oplossingsrichtingen zij zien om meer kansengelijkheid te realiseren:
Nivelleren doe je zo:

Het onderwijs wil verder investeren in het begeleiden van leerlingen bij het ontdekken van hun talenten en interesses en het maken van weloverwogen keuzes voor een vervolgopleiding en beroep. Onder andere via het versterken van LOB en het creëren van meer mogelijkheden voor leerlingen om kennis te maken met de arbeidsmarkt.
Er dient een betere balans te komen tussen enerzijds doelmatig werken (snelle doorstroom etc.) en anderzijds investeringen in maatschappelijk rendement. Scholen moeten leerlingen meer ruimte gunnen om hun talenten in een passend tempo te ontwikkelen.
Pubers weten niet wat ze willen, dus we gaan ze beter helpen kiezen. Verder mogen luie flikkers het op hun eigen tempo doen.

Er dient een aangepaste methodiek te komen, waarin scholen niet alleen worden beoordeeld op de cognitieve prestaties van hun leerlingen, maar ook op hun opdracht de ontwikkelingskansen van jongeren centraal te stellen (bv: doorstroom stimuleren). Hierbij past een herbezinning op de wet- en regelgeving gericht op toelatings- en plaatsingsbeleid, inspectie-indicatoren en bekostigingsvoorwaarden.
Minder regels, iedereen zoveel mogelijk naar het hoogste niveau doorraggen. We moeten immers het target van 50% hoger opgeleiden halen van de EU. Beetje water bij de diploma's mag best.

Het onderwijs wil inzetten op meer samenwerking tussen de verschillende sectoren, waarbij de focus gericht is op doorstroom in plaats van selectie. Leerlingen moeten reële kansen ervaren om (tussentijds) door te stromen naar een beter passend onderwijsniveau. De partijen pleiten ervoor scholen op korte termijn ruimte te geven voor experimenten met meer regelruimte, om hier ervaring mee op te doen.
De partijen willen inzetten op meer bewustwording bij professionals van (on)bewuste vooroordelen die zij hebben over leerlingen, die van invloed kunnen zijn bij bijvoorbeeld het schooladvies of toelating tot een stage. Ze willen onderzoek doen naar mechanismen om vooroordelen te elimineren, en vervolgens zoeken naar manieren om bij de advisering meer recht te doen aan de talenten van leerlingen, ongeacht hun achtergrond.
Binnenstadnaffers komen minder met mensen met een echte baan in aanraking dan hockeykids. Dat is stom, dus we moeten veel stageplaatsen hebben. Verder zijn er sowieso veel te veel regels.

(Jong)volwassenen die initieel een opleiding niet hebben afgemaakt of een opleiding hebben gekozen met een beperkt (arbeidsmarkt)perspectief, moeten volgens de partijen actief ondersteund worden om te blijven leren en onbelemmerd toegang houden tot formeel onderwijs.
Die jongen die altijd zat te blowen en voor galg en rad opgroeide? Ja, die verdient na drie jaar achter de bar een tweede kans. En een dertiende. En sukkels die fopstudies zonder kans op werk doen, mogen ook terugkomen om wat nuttigs te gaan studeren.

De partijen geven aan graag nader over deze oplossingsrichtingen in gesprek te gaan met het ministerie van OCW.
We lullen graag oeverloos verder in interdepartementale stuurgroepjes. Zentgraaff | 27-09-16 | 16:19 | Link | 27 reacties

Amanderen! Piratenpartij dropt concept TK2017

ancillapiraat.jpg Terwijl de hijgmedia zich als hyena's op de bestuursblunder van een paar planklopers van de Piratenpartij storten, richten wij ons liever op de inhoud. Want die heeft PPNL ook. Het concept verkiezingsprogramma voor 2017 is namelijk online gezet. Op verantwoordelijke wijze: aanpassingen zijn mogelijk en suggesties zijn welkom maar de piraatjes kunnen nu eens een keer niet zelf in het document gaan wiki'en. Daar zijn de comments voor. En een Loomio. Bladeren we ff door het program, dan zien we dat in de introductie het geplande "stukje van Ancilla" nog ontbreekt, maar daaronder benadrukt PPNL z'n bestaansrecht. Meer directe en meer open democratie, aangestuurd van online & onderop: E-Democracy. Dat klinkt als een paars-kazige term, maar het maakt wel in 1 woord duidelijk wat het is. De Kernpunten en de Thema's reflecteren de waarde van het individu in een democratie, zonder in millennial-gemuts te vervallen. Dus willen de Piraten meer (directe) democratische inspraak, bindende referenda en bredere betrokkenheid bij besluitvorming voor het collectief, terwijl er anderzijds strakkere regelgeving moet komen voor privacy en het recht op anonimiteit (zoals anonieme ov-chipkaarten die met cash opgewaardeerd kunnen worden, geen RFID-chips in kentekenplaten, geen doorverkoop van vertrouwelijke persoonlijke gegevens). In het kader van informatievrijheid zou de overheid actiever moeten openbaren en meer met Open Source-standaarden moeten werken, en dat ook moeten propageren in het bedrijfsleven. Laatste kleine greep en de rest lees je zelf maar: het auteursrecht moet gemoderniseerd worden op een manier die niet de bobo's maar de makers bevoordeelt, de lobbycratie moet transparanter gemaakt worden en het internet als medium zou geen grenzen moeten kennen. Sommige Piraatjes vinden de GeenStijl een beetje eng, maar wij voelen ons desalniettemin niet te goed om te erkennen dat het hoog tijd is dat de Piratenpartij eindelijk een zetel pakt, omdat 21e eeuwse onderwerpen als privacy, openheid, democratische vernieuwing en online burgerrechten al veel te lang ondergesneeuwde onderwerpen zijn in de Kamer. En het programma van PPNL heeft een goed verhaal voor digitale liberalen die linksdragende neigingen hebben op collectieve onderwerpen en voor zichzelf maximale (digitale) vrijheid en burgerrechten nastreven. Enter die Kamer nou eens, Piraten. Van Rossem | 27-09-16 | 15:20 | Link | 47 reacties

EU gooit creditcards uit helikopters boven Turkije

heigelddddt.jpgDe EU had nog 3 miljard euro in een laatje liggen, en omdat iedereen zo gecharmeerd was van Rutger "Ik heb de sommetjes nog eens bekeken en het is echt een fantastisch plan" Bregmans pleitvideo voor een basisinkomen, hebben ze in de hoop dat-ie er dan eindelijk een keer z'n bek over houdt, besloten dat slissende fatsoensretejong maar tegemoet te komen. Niet voor Europeanen trouwens, maar voor Syriërs. Het moet immers wel leuk blijven. We schreven het al eerder en vandaag is de dag: "“Today we launch the biggest and largest humanitarian project the EU has ever supported. It will provide a basic source of basisinkomen voor 1 miljoen dobbersyriërs", Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Christos Stylianides said at a news conference." Een soort smeergeld, maar in plaats van op te donderen, gewoon helemaal nooit komen. Daarbij denken we onwillekeurig aan de woorden van prof. dr. mr. Charlie Sheen: "I don't pay them for sex, I pay them to leave." Dat sluit natuurlijk geenszins aan op deze situatie, maar we wilden het toch even geschreven hebben. De vraag is natuurlijk wat de aspirant-dobberaars doen als het zakgeld van Ome EU is opgedroogd. Moet dit continent bovenop alles soms elk jaar 3 miljard aan fatsoens-naheffingen aftikken om de exponenten van een imploderende cultuur buiten de Europese deur te houden? Da's veel geld natuurlijk, maar wellicht is het het waard, want met nóg meer moeilijk tot onmogelijk te integreren moslims in Europa is de prijs straks misschien niet alleen meer in geld uit te drukken. Spartacus | 27-09-16 | 14:15 | Link | 79 reacties

Leuk! Studenten Moslim Uni 010 op uitwisseling

moslimwaanzin010.jpg Hee, een gratiesj toepiek in de mail over de Islamitische Universiteit, het toch best wel achterlijke Gebed Zonder End in Rotterdam (dossier). De schoolschaapjes van het regressieve foponderwijs mogen op uitwisseling. En dankzij de almaar uitdijende EU met al haar associatieverdragen & aspirant lidstaten is de Erasmus-route nu kennelijk ook geopend richting Turkije en Marokko. Hoewel, Marokko zien we hier niet tussen staan. Maar wat doet het er ook toe. De deelnemers reizen toch anoniem. Of zouden ze die malle moslimblur af moeten zetten voordat ze aan boord van een vliegtuig mogen? Wel opvallend dat zelfs kopvodjes al niet effectief genoeg meer zijn om vrouwen uit de vrije westerse seculiere Nederlandse samenleving weg te gummen. Aan de islam-uni krijgen ze voor de zekerheid alvast een extra safe space voor hun aanstootgevende hoofdjes. Zijn ze tenminste onherkenbaar op bangalijstjes. Van Rossem | 27-09-16 | 13:14 | Link | 67 reacties

Poro is blij: 'Europarlement steunt visumvrij reizen'

2.509.395 tegen-stemmers wachten al 167 dagen tevergeefs op het bescheiden cadeautje van een MinPres die gewoon de wet naleeft. Maar president Porosjenko kreeg er gister direct eentje op de dag dat hij 51 kaarsjes uitblies. En hoe! De bovenstaande NRC-miep zegt het niet helemaal juist trouwens. Een sub-committee van het Europarlement, het Civil Liberties Committee heeft ingestemd met de visumvrije regeling. Volgens het officiële persbericht moeten het Europarlement zelf en de Europese Commissie nog akkoord gaan. Aangezien alles erop wijst dat het parlement in zal stemmen, en het voorstel in eerste instantie van de Commissie zelf kwam, is de uitkomst natuurlijk niet heel spannend. De tekst en uitleg daarentegen, is des te tergender. "Ms Gabriel notes that the visa liberalisation dialogue has proven “an effective tool to promote difficult and far-reaching reforms”, particularly in the field of justice and internal affairs. Ms Gabriel points to the Association agreement between the EU and Ukraine, ratified by both Parliaments last year, and considers it a clear proof of the shared aspiration to achieve “a substantive rapprochement”. Geratificeerd door het Europees Parlement? *Mompelt iets met unanimiteit onder lidstaten en de ontbrekende Nederlandse handtekening*. En waarom is het toch altijd de onderhandelingsstijl van de EU om eerst snoepjes uit te delen, voordat de tegenpartij iets levert? Buiten Europa wordt zo'n stijl maar voor een ding aangezien, namelijk een zwakte waarvan je naar hartelust gebruik kunt maken. EU, delete your account. Spartacus | 27-09-16 | 12:14 | Link | 114 reacties

Volkskrant-redacteur probeert kapitale Boef-blunder wit te wassen en faalt spectaculair

Kennelijk is het besmettelijk, de slachtofferreflex van vuilnisbakkies als rapper "Rapper Boef". Want op Twitter slaat wetenschapsredacteur van de Azijnbode Maarten Keulemans helemaal door in zijn verdediging van het voorpaginaverhaal van vandaag. Daarin wordt een kattenmoordende doodsbedreiger zonder Nederlands paspoort en met een sterke neiging tot slachtofferreflex maar zonder enige vorm van zelfreflectie over zijn agressieve, opruiende gedrag tegen politie en samenleving met een vrolijke foto afgebeeld als een jong artistiek talent waar Nederland trots op zou moeten zijn. Bekritiseert Keulemans die kwalijke keuze van zijn krant? Neen. Keulemans lacht gewoon de kattenmoord weg. OK, nog één keer de opsomming dan, voor de wereldvreemde redactieyuppen van de Azijnbode die het verschil niet kennen tussen een pechvogel van de samenleving en een gehaaid slachtofferjankend stuk straattuig met criminele tendensen, omdat roomblanke redacties als die van Azijnbodes nog altijd drijven op het deugracisme van de lage verwachtingen waardoor ze types als rapper "Rapper Boef" altijd zullen blijven omarmen als nobele wilden die door deugmensen van het Goede Volk aan de hand genomen kunnen worden naar een verheven leven. Wat vervolgens nooit lukt omdat tuig met het IQ van een diepgevroren visstick en de empathie van een betonnen muur nou eenmaal gewoon tuig is.

Komt-ie, Keulemans. We hebben het hier dus over Sofiane Boussaadia aka rapper "Rapper Boef", een Algerijn die agenten vernedert als hij wordt aangehouden in peperdure auto's, waar hij 300 km/u mee rijdt over 's heeren wegen. Boef, die niks mankeert maar wel een (onterechte) Wajong-uitkering heeft. Boef, die dreigt met het neuken van de dochters van rechercheurs. Boef, die honderden jongeren naar een Tilburgse vechtpartij lokt en daarna doet of z'n neus bloedt als de politie ternauwernood een geweldsorgie kan voorkomen. Boef, die wietplantages in het huis van een onstabiele vrouw aanlegt, haar bedreigt en haar kat vermoordt. Dát is het tuig dat vrolijk lachend op de voorpagina van de College Tour onder de couranten prijkt. En wat zegt de wetenschapsredactie, bij gebrek aan zelfreflectie over deze journalistieke miskleum? 'Achgossie, jullie klagen over een dooie poes...' Eerst de vrouwen- en homorechten overboord, nu ook de dierenrechten. Alles, alles, alles is kennelijk geoorloofd om tuig van achterlijkculturele persuasie maar geen tuig te hoeven noemen. Lekker bezig, moreel dolende kutkrant.
vrolijkevloggerbloksnor.png Van Rossem | 27-09-16 | 11:14 | Link | 155 reacties

Bedankt VVD. Zorgpremies stijgen weer verder

topiczorgpremies.jpgSurprise, surprise. De zorg wordt weer eens fiks duurder voor u als burgermens. Als eerste is de enige buiten het kartel, DSW, aan de beurt: volgend jaar stijgen de prijzen van de premies met bijna tien procent (iets minder dan een tientje in euri), terwijl lange lobbyarm Schippers (VVD) beloofd had dat dat maar €3,50 zou zijn. Sorry, zegt DSW, we kunnen er niks aan doen: de wijkverpleging wordt duurder omdat de gemeenten het moeten regelen, het basispakket wordt uitgebreid en er zijn weer allemaal shiny dure pillen op de markt. De afgelopen jaren was DSW telkens de eerste om de nieuwe premies bekend te maken, maar de clubs van het kartel (waar DSW niet bij zit) zaten de voorgaande jaren ongeveer op dezelfde lijn, qua prijsstijgingen. Gek hoor. Een oligopolie van een beperkt aantal marktpartijen die u wel de illusie van keuze geven, maar intussen onderling afspreken hoever ze het Nederlandse volk collectief kunnen uitbuiten. Vage principes over marktwerking in de zorg blijken wederom niets meer dan Haagspeak voor "het dienen van verzekeraarsbelangen", met hun miljardenwinsten. Zentgraaff | 27-09-16 | 10:14 | Link | 170 reacties

Wietcrimineel en kattenmoordende doodsbedreiger Rapper Boef wil dat Nederland trots is op hem

nepperboef.png Zo. Ff wat gratis chagrijn voor bij de eerste kop kantoorkoffie. Van ons de Azaanbode, voor u. Robert 'Was ik ook maar uitheems' Vuijsje heeft namelijk rapper "Rapper Boef" voor zijn opname-apparaat gehad. En daar kómt toch een hoop onzin uit, ongelofelijk. Het lijkt wel of die nafferrappers en aanverwant allochtoonse types er een soort kromgegroeide vorm van trots uit halen om overal precies de verkeerde antwoorden op te geven. "Of ik me Nederlands voel? Ik heb niet eens een Nederlands paspoort." Rukker Boef spant de kansloze kroon. 1 hersencel minder en hij poept in je keuken. Echt hoor. Dom zijn is niet erg. Kan de beste overkomen. Maar als je gaat doen alsof je er hard voor gewerkt hebt om zo dom te zijn, dan ben je echt af. Rapper "Rapper Boef" geeft Algerijnen een slechte naam, rappers een slechte naam, moslims een slechte naam en zelfs heel Frankrijk - zijn geboorteland - een slechte naam. Maar alles wat er mis gaat, is de schuld van een ander. Hij krijgt zelfs de zin "Nederland zou ook trots op mij kunnen zijn" uit zijn geborneerde bloempotbek. Maar ze zullen op de redactie aan de roomblanke Bontiusplaats wel goed geschrokken zijn toen ze vanmorgen de Telegraaf opensloegen. Want terwijl de hondsnaïeve reservaatbode probeert om de reputatie van rapper "Rapper Boef" om te buigen van een onaangepast stuk straattuig naar een ongeslepen diamant met artistiek talent, deed de krant van felrealistisch Nederland aan de grijsbetonnen Westpoort van Amsterdam het veldwerk waarmee Boef ontmaskerd wordt als een ordinaire allochtoonse wietcrimineel die emotioneel onstabiele vrouwen met de dood bedreigt en kattenmoord pleegt.


Van Rossem | 27-09-16 | 09:09 | Link | 140 reacties

Video! Highlights van Trump vs Clinton #Debatenight

Zo. Iedereen nam zich natuurlijk voor om tot 03:00 op te blijven, om tegen het nageslacht te kunnen zeggen dat ze erbij waren toen Hillary haar ware identiteit als Queen of the Lizard People onthulde, The Donald opat, en een buitenaardse staatsgreep inluidde. Maar toen werden de oogleden zwaar, het vrouwtje ongeduldig, het besef dat u geen 21 meer bent voelbaar: en fuck it, we kijken de highlights wel. Goed idee, gaan we regelen. Bovenstaand in 90 seconden, onderstaand in zeven minuten, en hier de hele uitzending. Zoals verwacht claimt elk kamp de overwinning, al lijken de meeste peilingen in het voordeel van Clinton uit te vallen. Alhier de geschreven samenvatting van Politico, die op het volgende neerkomt: Trump: "You're a tired old woman who can't even send an email. Don't talk to me about cyber security." Hill: "As a mother whose time has come; that's sexist."
Bijna alle commentaren wijzen Clinton als winnaar aan, maar dit gifje laat zien dat die constatering nog niet betekent dat ze ook de verkiezingen wint. Bill & Chelsea konden het allemaal maar amper aanzien. Spartacus | 27-09-16 | 08:14 | Link | 99 reacties

Het Trump versus Clinton Debat Borreltopic

Kijk. De Naakte Cowboy van het Tijdsplein in Nieuw Amsterdam leent zijn stem aan Trump. Of in ieder geval zijn gestemde gitaar. En Iron Man & Co stemmen tegen Trump (maar, geinig detail, niemand zegt hardop dat ze vóór Hillary zijn). Hier staat nog een kekke tegentrailer en daarmee heeft zo'n beetje iedereen zich wel voor of tegen een kandidaat uitgesproken. Dus mogen de kandidaten vannacht - 3 uur NL tijd - zelf aan het woord. Tegenover elkaar. De één - Donald J. Trump - geolied met spray tan en gewapend met giftige skittles. De ander - Hillary Clinton - overeind gehouden door een anti-beroerte-bril, een handje prescription drugs tegen allerlei vormen van flauwvallen en een paar goed opgeladen nikkel-cadmium batterijen in haar achterste om stilvallen tegen te gaan. De laatste peilingen staan op FiveThirtyEight (Trump loopt in, bij sommige pollsters heeft ie zelfs een voorsprong). Verkiezingsnieuws haal je in de soort van RSS-feed van Real Clear Politics. De twittertag waar alle memes, #ophef & verontwaardiging voorbij gaan schuiven zit achter het hekje #Debates2016. Mocht je daar veel Pepes tegenkomen, hier is het verhaal van de groene kikker. Onderaan dit topic een voorbeeldvideo van de white supremacist nazi frog-meme. Livestreams komen gewoon uit de polder op NPOHillary of NPOSoros. Tenzij je liever over de muur bij Los Americanos meekijkt, dan is er een embedded NBC YouTube stream met extragratis aftelklok want dat is kennelijk te ingewikkeld voor onze eigen staatsomroep. Hier ook nog CNN of FOX. Of - NEW! - kijk rechtstreeks via twitter: stream & tweets (ook via de app). Aftrap 03:00AM, lengte anderhalf uur of tot er iemand instort.
Van Rossem | 26-09-16 | 22:59 | Link | 438 reacties

Rusland: 'BUK-raket kwam uit Oekraiens gebied'

Komende woensdag doet het Openbaar Ministerie uit de doeken waar de BUK vandaan kwam die MH17 neerhaalde. Mooi moment, dachten de Russen, om een flinke hand zand in de ogen van het publiek te strooien. Vanmiddag was er een persco op het MinDef in Moskou, waar de Russen radarbeelden toonden waarbij met droge ogen werd beweerd dat de BUK die de airliner neerhaalde vanaf grondgebied van het Oekraïense leger werd gelanceerd, en niet vanuit rebellengebied - zoals het onderzoek van de Nederlandse Onderzoeksraad beweert. De radar-informatie waar de Russen zich op zeggen te baseren, zou afkomstig zijn van een civiele radar. En de bouwer van BUK-raketten is zelf degene die met de beelden aan komt zetten, zoals ze vorige week al aankondigden. De beelden zouden "gevonden" zijn op een oude geheugenchip. Right. Lekker geloofwaardig verhaal weer.

Twee dingen vallen op (en maken de Russische bewering verdacht): op een video van radarbeelden die de Russen eerder vrijgaven, was volgens het Kremlin een tweede toestel te zien [topic:]. Daar is nu geen sprake (meer) van. En in tegenstelling tot eerdere Russische beweringen over koersafwijkingen van MH17, vloog het toestel volgens de 'nieuwe' beelden ineens kaarsrecht, zonder opvallende capriolen. Oftewel: The Russian Defence Ministry Presents Evidence They Faked Their Previous MH17 Evidence.

Journalisten mochten verder geen vragen stellen tijdens de persco, wat niet gek is als je een compleet nieuw verhaal over je eigen oude verhaal legt. Maar 1 suggestie die uit de Russische persco opsteeg is natuurlijk wel volkomen terecht: Zolang Kiev (dat ook zijn verhaal wijzigde van 'radar stond uit' naar 'radar is vernietigd') zelf geen primaire radarbeelden levert aan het onderzoeksteam, blijft Oekraïne evengoed verdacht in de zaak MH17. Woensdag is het Openbaar Ministerie weer aan zet...


Van Rossem | 26-09-16 | 20:59 | Link | 199 reacties

Fractievoorzitter D66 mogelijk cel in voor ontucht

DSC_0228.1-kopie-298x234.jpg Iets preciezer: de fractievoorzitter van D66 in Hoogezand-Sappemeer hoorde vanmiddag een jaar cel tegen zich eisen voor ontucht met minderjarigen, maar dat paste niet allemaal in de kop. Het gaat om gemeenteraadslid Harry Fischer (53)(mirror), die als eigenaar van een bouwwinkel in Surhuisterveen iets te gretig aan het gereedschap van zijn jeugdige medewerkers wilde zitten. Twee jongens van 17, een medewerker en een stagiair, zou hij in de eerste maanden van 2015 ontuchtig hebben beroerd. Omdat het hier over een D66'er gaat, is hij de eerste om het te nuanceren: "Er was sprake van een voetbalsfeertje", zei hij, alsof jongens van de B1 na de voetbal ook altijd met hun trainer van 53 onder de douche stappen of zo. Bovendien zijn er twee enorme complicaties bij deze nuance. De eerste is dat een van de jongens "nog altijd grote problemen heeft als gevolg van de gebeurtenissen. De jongen durfde niets te zeggen, uit angst dat hij zijn stageplek kwijt zou raken." Dat duidt niet op een 'voetbalsfeertje'. En het tweede is nog veel ernstiger: "Tijdens de rechtszaak werd gezegd dat de man tien jaar geleden al eens is gewaarschuwd door de school die stagiaires leverde." Tien jaar geleden al! Wie weet hoeveel jongens nog meer de dupe zijn geworden van de driften van dit D66-raadslid. En waarom stuurde die school überhaupt nog stagiares naar Formido Surhuisterveen? Gelukkig is de D66'er zelf de eerste met nog meer nuancering: "Achteraf kun je mijn gedrag onbetamelijk noemen." Joh. Soe it? Van Rossem | 26-09-16 | 19:40 | Link | 90 reacties

Meerrrr

Tip de Redactie